Frist Uke Høring
oktober 2021
08. okt 40 Vik kommune søkjer om løyve til kompostering av hageavfall
september 2021
17. sep 37 Søknad om massedeponering i Sørfjorden i samband med bygging av E16 og Vossebanen
august 2021
31. aug 35 Norva24 Vest AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova
30. aug 35 Oppstart av revisjon av vernereglar for Herdla naturreservat
15. aug 32 Høyring av forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde
03. aug 31 Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland
01. aug 30 Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen
juli 2021
08. jul 27 Hordafor AS søkjer om å endre løyvet etter forureiningslova
01. jul 26 Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal
juni 2021
30. jun 26 Bjørnafjorden kommune søkjer om løyve etter forureiningslova
Frist Høring
oktober 2021
08. okt Vik kommune søkjer om løyve til kompostering av hageavfall
september 2021
17. sep Søknad om massedeponering i Sørfjorden i samband med bygging av E16 og Vossebanen
august 2021
31. aug Norva24 Vest AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova
30. aug Oppstart av revisjon av vernereglar for Herdla naturreservat
15. aug Høyring av forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde
03. aug Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland
01. aug Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen
juli 2021
08. jul Hordafor AS søkjer om å endre løyvet etter forureiningslova
01. jul Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal
juni 2021
30. jun Bjørnafjorden kommune søkjer om løyve etter forureiningslova