Frist Uke Høring
juli 2021
08. jul 27 Hordafor AS søkjer om å endre løyvet etter forureiningslova
01. jul 26 Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal
juni 2021
30. jun 26 Bjørnafjorden kommune søkjer om løyve etter forureiningslova
15. jun 24 Olav O. Hæreid AS søkjer om løyve etter forureiningslova
11. jun 23 Velde Produksjon AS søkjer om løyve til å ta imot, mellomlagre og behandle gjenbruksasfalt på Skaganeset
10. jun 23 Høyring av frivillig skogvern for Loftesnes i Sogndal
mai 2021
18. mai 20 Bane NOR skal oppgradere Nygårdstangen godsterminal i Bergen og søkjer om løyve
09. mai 18 Vi startar verneprosess for Brosvikvatnet naturreservat i Gulen
07. mai 18 Oppstart av frivillig skogvern av fem område i Vestland
01. mai 17 Vi startar verneprosess for Lykkja naturreservat i Årdal
Frist Høring
juli 2021
08. jul Hordafor AS søkjer om å endre løyvet etter forureiningslova
01. jul Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal
juni 2021
30. jun Bjørnafjorden kommune søkjer om løyve etter forureiningslova
15. jun Olav O. Hæreid AS søkjer om løyve etter forureiningslova
11. jun Velde Produksjon AS søkjer om løyve til å ta imot, mellomlagre og behandle gjenbruksasfalt på Skaganeset
10. jun Høyring av frivillig skogvern for Loftesnes i Sogndal
mai 2021
18. mai Bane NOR skal oppgradere Nygårdstangen godsterminal i Bergen og søkjer om løyve
09. mai Vi startar verneprosess for Brosvikvatnet naturreservat i Gulen
07. mai Oppstart av frivillig skogvern av fem område i Vestland
01. mai Vi startar verneprosess for Lykkja naturreservat i Årdal