Rapportering om kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og digitalisering av dei sosiale tenestene

Fylkesmannen ber om opplysningar frå Nav-kontor i Vestland innan 11. desember 2020. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.11.2020

Vi ber om opplysingar om kvalifiseringsprogrammet, vilkår om aktivitet for mottakarar av økonomisk stønad under 30 år, og korleis digitalisering har påverka tilgjenge til og kvalitet på dei sosiale tenestene for 2020. Informasjonen vil mellom anna inngå i vår årsrapportering til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skjema bør fyllast ut av Nav-leiar eller annan Nav-tilsett med delegert mynde.

Praktisk informasjon

Lenke til det elektroniske skjemaet finn de her: https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/bruker?retur=%2feDocument.Viewer%2fFylkesmannen%2fKVP&shortname=KVP

Dette er eit nasjonalt skjema. Når de på første side i skjema legg inn Nav-kontorets rette postnummer, vil tilhøyrande fylkesmannsembete automatisk kome opp som mottakar av svara. Dette til orientering.

Oversikt over kva spørsmål vi ønskjer svar på ligg under fana «Dokument».

Vi ber om svar seinast innan 11. desember 2020.

Vi sender ut eige brev til Nav-kontora ved Nav-leiar om rapporteringa.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.