Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Webinar om nasjonal fagleg retningslinje om tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Måndag 21. september inviterer Helsedirektoratet til webinar om nasjonal fagleg retningslinje «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 17.09.2020

Målet med retningslinja er å styrke oppdagar- og handlingskompetansen hos leiarar og tilsette i kommunane.

Retningslinja blir presentert på webinaret, som du kan følgje på nettsidene til Helsedirektoratet.

Tidspunktet er måndag 21. september klokka 15.00-16.00. Du treng ikkje melde deg på og opptak av webinaret blir publisert i etterkant.

Konferanse i Bergen 18. - 19. november

Retningslinja om tidleg oppdaging av utsette barn og unge ligg til grunne for konferansen Tidleg innsats – har vi råd til å la vere? som Fylkesmannen i Vestland arrangerer 18.-19. november. 

Les meir om konferansen og meld deg på her.