Meir heilskapleg helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Eit nytt nasjonalt forløp beskriver korleis barnevernstenesta og helse- og omsorgstenestene kan samarbeide for å gi barn og unge eit godt og heilskapleg tenestetilbod. 16. februar blir det lanseringswebinar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2023

Forsking viser at barn og unge i barnevernet har høgare førekomst av helseplagar enn barn og unge elles i befolkninga. Barn og unge som får hjelp frå barnevernstenesta, har også høgare risiko for å utvikle åtferdsproblem og rusmiddelproblem. Målet med det nasjonale forløpet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og greia ut for helse- og rusproblem, slik at dei får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak frå barnevernet.

Forløpet beskriver korleis barnevernstenesta og helse- og omsorgstenesta i kommunen, tannhelsetenesta og spesialisthelsetenesta kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet eit godt og heilskapleg tenestetilbod.

Forløpet finn du på Helsedirektoratet sine sider.

Den 16. februar inviterer Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet til webinar. Meir informasjon, program og påmelding finn du på Helsedirektoratet sine sider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.