Vil jobbe for eit meir demensvenleg samfunn

Demensplan 2025 er ein femårsplan for å forbetre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.

Publisert 07.05.2021

Planen er den tredje i rekka, og målet er å bidra til eit demensvenleg samfunn. Eit demensvenleg samfunn er eit betre samfunn for alle, og bidrar til inkludering, likeverd og forståing. Dette er sentralt i Leve heile livet-arbeidet.

Planen har fire innsatsområde: Medråderett og deltaking, førebygging og folkehelse, gode og samanhengande tenester og planlegging, og kompetanse og kunnskapsutvikling.