Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn

Målet med handlingsplanen er å motverke digital utanforskap og legge til rette for at alle blir inkludert i samfunnet.

Publisert 11.08.2023

Uavhengig av bakgrunn, språkkunnskapar eller alder så er målet at alle innbyggjarar skal få likeverdige offentlege tenester. Tilgang til likeverdige offentlege tenester handlar om å ha like sjansar til å delta i og bidra i samfunnet.

Handlingsplanen består av 32 tiltak som dekker fem ulike innsatsområder. Dei fem innsatsområda er:

  • den digitale grunnmuren
  • tilgjengeleg IKT-utstyr
  • grunnleggjande digitale ferdigheiter
  • brukarvennlege digitale tenester
  • digital dømmekraft

Du kan lese heile handlingsplanen på Regjeringa si heimeside.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.