Eldreråd får tilbod om opplæring i aldersvenleg utvikling

Nye eldreråd får moglegheita til å utforske korleis dei kan bidra til aldersvenleg samfunnsutvikling og sikre ei sterkare stemme for eldre i kommunen sin.

Publisert 11.08.2023

Senteret for et aldersvennlig Norge tilbyr opplæringstilbodet frå 2024. I tillegg til eldreråda, rettar tilbodet seg også mot administrasjonen i kommunane, og andre kommunale- og fylkeskommunale folkevalde. Opplæringa skjer i samarbeid med KS, Pensjonistforbundet og andre seniororganisasjonar.

Tilbodet består av ein digital del og ein dag med fysisk samling det blir lagt vekt på refleksjon og diskusjon i grupper. Den digitale delen vil handle om korleis det er å arbeide i eit eldreråd, og den fysiske samlinga vil ta for seg dei aldersvenlege innsatsområda: bustad, transport, plan, uteområde og universell utforming, medverknad, kommunikasjon og samfunnsdeltaking.

Opplæringa blir gjennomført i løpet av det første halvåret i 2024, etter at dei nye eldreråda er på plass. Dei fysiske samlingane blir gjennomført fylkesvis.

Utviklinga og gjennomføringa av opplæringa for eldreråda skjer på oppdrag frå Regjeringa, med ønskje om å styrke medverknad og reell medverknad for eldre innbyggjarar overfor kommunestyret i saker som vedkjem dei eldre.

Les meir på nettsida til Senteret for et aldersvennlig Norge.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.