Informasjonsbrev om tolkelova

Offentlege tenesteytarar har plikt til å bruke tolk ved språkbarrierar. God kommunikasjon er ein føresetnad for at det offentlege skal lukkast med å yte gode og forsvarlege tenester til heile samfunnet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.07.2022

Tolkelova, som tredde i kraft 1. januar 2022, skal bidra til å sikre rettstryggleik og forsvarleg hjelp og teneste for personar som ikkje kan kommunisere forsvarleg med offentlege organ utan tolk. For å styrke kvaliteten på tolkeoppdrag som blir utført i offentleg sektor, pliktar offentlege organ å nytte kvalifisert tolk. Lova skal bidra til å sikre at tolkane held ein fagleg forsvarleg standard.

Sjå informasjonsbrev om tolkelova frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I brevet orienterer dei om lova og dei krava den stiller til offentlege organ.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.