Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 

Publisert 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i Viken er delt mellom to rovviltregionar, region 2 og region 4. Rovviltnemndene i kvar region har fastsett kvoter og vilkår for lisensfellinga.

Kvote i region 2

Rovviltnemnda i region 2 har vedteke at ein kan felle inntil 2 ulvar. Kvota er felles for heile regionen. Vedtaket kan ikkje påklagast. Vedtaket kan ein laste ned frå Miljøvedtaksregisteret.

For å høyre tilgjengeleg kvote ring 32 26 67 00 blir (oppdatert ved jaktstart).

Felt ulv i region 2 skal utan opphald meldast til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark på telefon: 900 43 915 / 950 77 102

Les meir om saka på heimesida til Statsforvaltaren i Oslo og Viken

Her kan ein lese meir om:

  • Avgrensing av lisensfellingsområde
  • Krav til lisensjegere
  • Aktuelle lenker i saken