Not Sinterco Pulverlakk AS har fått løyve etter forureiningslova

Statsforvaltaren har gjeve Not Sinterco Pulverlakk AS løyve til verksemd etter forureiningslova for anlegget på Hegland industriområde i Larvik kommune.

Publisert 13.08.2021

Not Sinterco AS driver med pulverlakkering av metaller. Verksemda har utslepp til luft frå prosessen. Meir opplysningar finn du i dokumenta til høgre.

Partar i saka og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket.

Eventuelle klager må ein grunngi og sende innan 08.09.21 til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no