Mattilsynet sin nettbaserte autorisasjonskurset er tilgjengelig igjen!

Kun enkelte tekniske justeringer er utført i denne omgang, hvilket betyr at kurset innholdsmessig fortsatt er i sin gamle form.

Publisert 21.05.2024

Mattilsynet er kjent med at dette medfører lenker som ikke fungerer, og at nettkurset fortsatt vil inneholde enkelte feil (f.eks. når det gjelder hvor ofte spredeutstyr må funksjonstestes). Ut ifra en totalvurdering mener Mattilsynet likevel at det er bedre å ha et tilgjengelig kurstilbud enn å stenge nettkurset fullstendig inntil de har et oppdatert kurs, da det vil ta tid å få dette på plass.

Mattilsynet er dermed tilbake på den opprinnelige plan om å utarbeide et oppdatert kurs parallelt med at det nåværende kurset ruller og går. Bytte av kursleverandør er utsatt inntil kursmateriellet er oppdatert siden de teknisk sett kunne fortsette på samme kursplattform en stund til. Den tidligere feilen som har oppstått for enkelte kursdeltagere, med manglende overføring av bestått eksamen fra nettkurs til autorisasjonsregisteret, er dessverre fortsatt til stede.

I tilfeller hvor kursdeltaker finner at opplysninger om bestått eksamen mangler ber Mattilsynet om at statsforvalter eller kommunene sender en henvendelse til autorisasjonskurs@mattilsynet.no, så vil Mattilsynet oppdatere dette manuelt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner