Prosjektskjønn

Søknadsfrist:
15. februar 2022 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommuner i Troms og Finnmark kan nå søke om prosjektskjønnsmidler. Søknadsfrist 15. februar. 

Publisert 13.12.2021

Hovedsatsingsområder i 2022

Interkommunalt samarbeid

  • Digital infrastruktur og digitale tjenester
  • Kommunal planlegging
  • Barn og unge
  • Barnevern

Søknadskriterier

Nærmere informasjon om satsingsområder og søknadskriterier for 2022 kan dere lese i utlysningsbrevet og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnstildelingen for 2022

Portal

Kommunene søker om prosjektskjønnsmidler gjennom søknadsportalen Prosjektskjønn.

Mer informasjon om portalen og hvordan du søker finner du under Kommuneutvikling og prosjekter.

Søknader som sendes utenom søknadsportalen blir returnert. Kommunene må ha rapportert på tidligere prosjekter for å kunne motta støtte til nye prosjekter.

Søknadsfrist:
15. februar 2022 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark