Prosjektskjønn

Søknadsfrist:
20. februar 2021
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommuner i Troms og Finnmark kan nå søke om prosjektskjønnsmidler. Det er satt av 15,5 millioner kroner til utviklingsprosjekter i kommunene. Søk innen 20. februar. 

Publisert 11.01.2021

Hovedsatsingsområder i 2021

  • Digital infrastruktur og digitale tjenester
  • Kommunal planlegging
  • Barn og unge
  • Barnevern

Søknadskriterier

Informasjon om satsingsområder og søknadskriterier for 2021 kan dere lese i utlysningsbrevet og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnstildelingen for 2021.

Søknadsportal

Kommunene søker om prosjektskjønnsmidler gjennom søknadsportalen Prosjektskjønn.

Mer informasjon om portalen og hvordan du søker finner du under Kommuneutvikling og prosjekter.

Søknader som sendes utenom søknadsportalen blir returnert. Kommunene må ha rapportert på tidligere prosjekter for å kunne motta støtte til nye prosjekter.

Søknadsfrist:
20. februar 2021
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark