Rovviltnemnda skal ha møte per Teams den 4.5.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teamsmøte onsdag 4. mai. Tema for møtet er videre arbeid med rullering av forvaltningsplan for rovvilt. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.04.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Foreløpig sakliste for møtet:
20/22    Godkjenning av innkalling og sakliste 
21/22    Orienteringer 
22/22    Saker til informasjon
23/22    Aktøranalyse – rullering forvaltningsplan for rovvilt
24/22    Referansegruppe – rullering av forvaltningsplan
25/22    Arbeidsgrupper – rullering forvaltningsplan for rovvilt
26/22    Fremdriftsplan
27/22    Plan for medvirkning og kommunikasjon
28/22    Møteplan 2022


Møtet er berammet å vare fra 9.00 til 13.00. 

Ber om at de som ønsker å delta på møtet melder dette i e-post til fmtravr@statsforvalteren.no innen tirsdag 3. mai klokken 10. Det er kun rovviltnemndas medlemmer som har stemmerett i sakene. Om du som interessent vil gi en uttalelse eller en orientering på møtet, melder du dette innen samme frist, da får du taletid under sak 21/22 orienteringer. 

Teams-innkalling med saksfremlegg til møtet sendes til påmeldte 3.5.

Ber om at faste medlemmer av rovviltnemnda, som ikke kan møte, innkaller vara.

Kontaktpersoner