Rovviltnemnda skal ha møte per Teams den 28.6.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teamsmøte tirsdag 28.6. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Sakliste 
42/22    Godkjenning av innkalling og sakliste
43/22    Orienteringer
44/22    Saker til informasjon
45/22    Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023
46/22    Anbefaling lisensfellingskvote bjørn 2022
47/22    Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 – orientering
48/22    Behandling av klage på kvote for betinget skadefelling av ulv
 

Saksfremstillinger for møtet finner du her.

Møtet er berammet å vare fra 9.00 til 11.00.

Ber om at de som ønsker å delta på møtet melder dette i e-post til fmtravr@statsforvalteren.no innen mandag 27.6. klokken 12. Det er kun rovviltnemndas medlemmer som har stemmerett i sakene. Om du som interessent vil gi en uttalelse eller en orientering på møtet, melder du dette innen samme frist, da får du taletid under sak 43/22 orienteringer. 
Teams-innkalling sendes til påmeldte 27.6.

Ber om at faste medlemmer av rovviltnemnda, som ikke kan møte, innkaller vara.