Rovviltnemnda skal ha møte per Teams den 28.6.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teamsmøte tirsdag 28.6. 

Publisert 24.06.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Sakliste 
42/22    Godkjenning av innkalling og sakliste
43/22    Orienteringer
44/22    Saker til informasjon
45/22    Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023
46/22    Anbefaling lisensfellingskvote bjørn 2022
47/22    Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 – orientering
48/22    Behandling av klage på kvote for betinget skadefelling av ulv
 

Saksfremstillinger for møtet finner du her.

Møtet er berammet å vare fra 9.00 til 11.00.

Ber om at de som ønsker å delta på møtet melder dette i e-post til fmtravr@statsforvalteren.no innen mandag 27.6. klokken 12. Det er kun rovviltnemndas medlemmer som har stemmerett i sakene. Om du som interessent vil gi en uttalelse eller en orientering på møtet, melder du dette innen samme frist, da får du taletid under sak 43/22 orienteringer. 
Teams-innkalling sendes til påmeldte 27.6.

Ber om at faste medlemmer av rovviltnemnda, som ikke kan møte, innkaller vara. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.