Protokoll fra møtet på Stabbursnes i Porsanger 30.–31.5.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte på Stabbursnes Naturhus og museum 30.–31.5.2022. Et viktig tema for møtet er videre arbeid med rullering av forvaltningsplan for rovvilt.

Publisert 19.05.2022

Protokoll fra møtet kan leses her.

I arbeidet med rullering av forvaltningsplan for rovvilt ble det på møtet, under sak 35/22 lagt frem utkast til plan for medvirkning og kommunikasjon. Utkastet kan leses her.