Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 25.8.2022

Rovvviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø torsdag 25. august. Berammet møtetid er 9.00–15.00. Vil du delta?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Sakliste
49/22    Godkjenning av innkalling og sakliste
50/22    Orienteringer   
51/22    Saker til informasjon
52/22    Rullering av forvaltningsplan for rovvilt – Orientering om status for arbeidsgruppene v/prosjektleder Ragnhild Oline Eliassen.
53/22    Rullering av forvaltningsplan for rovvilt – Orientering om status for seminar med Finland, Sverige og region 7, v/ prosjektleder Ragnhild Oline Eliassen
54/22    Kameraovervåking av gaupe samt innspill til arbeidet med forvaltningsplanen – NINA v/John Odden 
55/22    Mattilsynet – Beitesommeren 2022 v/Berit Gjerstad
56/22    Statusoppdatering fra SNO
57/22    Behandle klage fra Aktivt rovdyrvern på kvote for lisensfelling på 45 jerver
58/22    Behandle klage fra NOAH på kvote for lisensfelling av jerv 2022–2023
59/22    Anbefaling – Kvote for jakt på gaupe

Møte er fysisk, det vil også være mulig å følge møtet per Teams. Saksfremstillinger for møtet finner du her. Ber om at du som ønsker å delta på møtet, enten fysisk eller per Teams melder dette til fmtravr@statsforvalteren.no senest mandag 22. august. Teams-innkalling til de som vil delta per Teams kommer da tirsdag 23. august. 

Møtet finner sted i fylkesbygget, møterom Senja sør i 1. etg. 

Ber om at faste medlemmer av rovviltnemnda, som ikke kan møte, innkaller vara.