Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 25.8.2022

Rovvviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø torsdag 25. august. Berammet møtetid er 9.00–15.00. Vil du delta?

Publisert 12.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Sakliste
49/22    Godkjenning av innkalling og sakliste
50/22    Orienteringer   
51/22    Saker til informasjon
52/22    Rullering av forvaltningsplan for rovvilt – Orientering om status for arbeidsgruppene v/prosjektleder Ragnhild Oline Eliassen.
53/22    Rullering av forvaltningsplan for rovvilt – Orientering om status for seminar med Finland, Sverige og region 7, v/ prosjektleder Ragnhild Oline Eliassen
54/22    Kameraovervåking av gaupe samt innspill til arbeidet med forvaltningsplanen – NINA v/John Odden 
55/22    Mattilsynet – Beitesommeren 2022 v/Berit Gjerstad
56/22    Statusoppdatering fra SNO
57/22    Behandle klage fra Aktivt rovdyrvern på kvote for lisensfelling på 45 jerver
58/22    Behandle klage fra NOAH på kvote for lisensfelling av jerv 2022–2023
59/22    Anbefaling – Kvote for jakt på gaupe

Møte er fysisk, det vil også være mulig å følge møtet per Teams. Saksfremstillinger for møtet finner du her. Ber om at du som ønsker å delta på møtet, enten fysisk eller per Teams melder dette til fmtravr@statsforvalteren.no senest mandag 22. august. Teams-innkalling til de som vil delta per Teams kommer da tirsdag 23. august. 

Møtet finner sted i fylkesbygget, møterom Senja sør i 1. etg. 

Ber om at faste medlemmer av rovviltnemnda, som ikke kan møte, innkaller vara.