Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 27.9.2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2022

Protokoll fra møtet kan leses her.

Miljøvernavdelingen ved Tiia Kalske holdt en presentasjon om hårfeller i Pasvik-Enare. Denne kan leses her.

Neste rovviltnemndsmøte legges til Tromsø, onsdag 30. november klokken 10–15. Før rovviltnemndsmøtet, klokken 8–10 har prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark styringsgruppemøte.