Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 27.9.2022.

Publisert 27.10.2022

Protokoll fra møtet kan leses her.

Miljøvernavdelingen ved Tiia Kalske holdt en presentasjon om hårfeller i Pasvik-Enare. Denne kan leses her.

Neste rovviltnemndsmøte legges til Tromsø, onsdag 30. november klokken 10–15. Før rovviltnemndsmøtet, klokken 8–10 har prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark styringsgruppemøte.