Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.8.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 25.8.2022.

Publisert 29.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra møtet kan leses her.

NINA ved John Odden holdt en presentasjon om bruk av viltkamera i overvåking av gaupe og andre pattedyr. Denne kan leses her.

Neste rovviltnemndsmøte ble besluttet flyttet til 27.9.2022. Det blir per Teams og starter klokken 9.00