Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.8.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 25.8.2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra møtet kan leses her.

NINA ved John Odden holdt en presentasjon om bruk av viltkamera i overvåking av gaupe og andre pattedyr. Denne kan leses her.

Neste rovviltnemndsmøte ble besluttet flyttet til 27.9.2022. Det blir per Teams og starter klokken 9.00