Protokoll fra møtet i rovviltnemda for region 8 den 2.3.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Tromsø den 2.3.2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2022

Protokoll fra møtet kan leses her 

Rullering av forvaltningsplan for rovvilt var et viktig tema for møtet, her kan du lese:
- Prosjektbestilling av 2.3.2022
- Prosjektbeskrivelse av 2.3.2022

Her kan du lese presentasjon fra:
- Nannet Boazodoalloguovddáš
- NIBIO – hårfeller for bjørn