Maler til kommunene

Maler og eksempelsaker skal gjøre det enklere for deg som saksbehandler å fatte lovlige vedtak.

Her finner du en oversikt over ulike maler og eksempelsaker som du kan bruke i saksbehandlingen din.

Eksempelsaker

mostphotos.com

Konkreter eksempler på hvordan saksframlegg og vedtak kan fattes. Malene er brukt i oppbyggning av disse vedtakene. Eksemplene i sakene er fiktive. 

Barmark: 

Vinterføre