Merkenemnda i Vest-Finnmark | Oarje-Finnmárkku mearkalávdegoddi

Merkenemnda i Vest-Finnmark behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Alle medlemmene er valgt av distriktslederne. Statsforvalteren er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd for merkesaker.

Oarje-Finnmárkku mearkalávdegoddi /Merkenemnda i Vest-Finnmark:

 

08.03.2023 – 07.03. 2027

Miellahtut/Medlemmer

Peršovnnalaš várrelahtut/Personlig varamedlem

Anders Eivind J. Eira

Jođiheaddji/Leder (2023-2025)

Mathis Amund J. Eira

Johan Mikael Buljo

Nubbin jođiheaddji/nestleder (2023-2025

Anne Maret Sara Lango

Isabel nilsdatter Kemi

Stivrralahttu/Styremedlem

Mikkel Andreas M. Eira

 

 

08.03.2023 – 07.03.2025

Miellahtut/Medlemmer

Peršovnnalaš várrelahtut/Personlig varamedlem

Mikkel Nils J. Oskal

Stivrralahttu/Styremedlem

Anders Isak Andersen Gaup

 

Inga Biret Márjá Triumf

Stivrralahttu/Styremedlem

Marit Kirsten Sara Triumf

 

Medlemmene og varamedlemmene er valgt av distriktsledermøte den 08.03.2023

Kontaktpersoner