Merkenemnda i Øst-Finnmark | Nuorta-Finnmárkku mearkalávdegoddi

Merkenemnda i Øst - Finnmark behandler alle søknader om reinmerker som søkes brukt i Øst - Finnmark reinbeiteområde.

Statsforvalteren er sekretariat for nemnda og alle søknader skal derfor sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker. 

Merkenemnda i Øst - Finnmark 2020 - 2024 : 

Miellahtut / medlemmer: 

Peršovnnalaš várrelahtut / personlig varamedlem 

Jovnna Nilsen Eira 

Jođiheaddji / leder 

Eli May-Grete Sara

Nils Arvid Guttorm 

Nubbinjođiheaddji / nestleder

Magne Andersen

Per John A. Anti

Stivrralahttu / styremedlem

Per Andersen Gaup

Ánte Erik Smuk

Stivrralahttu / styremedlem

Ulf Egil Magga

Mathis M. Somby

Stivrralahttu / styremedlem

Lars Johan L. Anti

Alle medlemmene er valgt av ledere i reinbeitedistriktene

 

Kontaktpersoner