Krever tilbake 6,9 millioner kroner

De endelige kravene om tilbakebetaling etter tvangstellingen av rein i 2022 er nå sendt ut. Til sammen kreves 10 siidaandeler for til sammen 6,9 millioner kroner.

Publisert 04.07.2024

Et forhåndsvarsel om tilbakebetaling ble sendt ut til lederne av 19 siidaandeler i reinbeitedistrikt 13 i februar i år. Etter det har siidaandelslederne fått komme med sine tilbakemeldinger. Disse er nå gjennomgått og de endelige kravene er fastsatt.

Sammenligna med forhåndsvarselet har to siidaandelsledere dokumentert at de har bidratt tilstrekkelig til å slippe et krav, mens det for to andre siidaandelsledere ikke er dokumentert at de har bidratt tilstrekkelig.

- Vi krever tilbakebetalt de utgiftene vi har hatt til å gjøre siidaandelsledernes oppgaver ved tellingen. Kravet er fordelt forholdsmessig, basert på reintallet til den enkelte siidaandel, sier assisterende statsforvalter Bård M. Pedersen.

Kravet er hjemlet i reindriftslovens § 79.

- Men for å sikre at et krav ikke fører til vesentlige utfordringer for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift, kan det være mulig å be om en tilrettelagt nedbetaling, forklarer Pedersen.

Plikt til å bidra

Bakgrunn for regresskravet er at siidaandelslederne plikter å legge til rette for telling når det skal gjennomføres en offentlig kontrollert telling.

Det betyr blant annet at de har ansvaret for at flokken blir samlet og ført til gjerdet der tellingen skal foregå.

Men våre vedtak om offentlig telling av distrikt 13 ble ikke fulgt av alle, og Statsforvalteren besluttet da å gjennomføre en tvangstelling. Det innebærer at Statsforvalteren overtar oppgavene til siidaandelslederne.

-  Når vårt personell måtte overta dette arbeidet, så er det også vår plikt å kreve tilbakebetaling av de ekstrautgiftene det medfører, sier Bård M. Pedersen.

Ekstrakostnadene denne tvangstellingen medførte skyldes i hovedsak lønn, overnatting, reise og diett samt leie av helikopter. Beløpet siidaandelslederne skal dekke utgjør 49 prosent av de totale utgiftene for tellingen.

Reineierne får nå tre ukers klagefrist, og en eventuell klage vil bli behandlet av Reindriftsstyret.