Beitekrise i reindrifta

Reinflokk i vinterlandskap med fjell i bakgrunnen
Krevende vinterforhold for rein flere steder i Troms og Finnmark. Her fra Kletten, vest i Altevatn reinbeitedistrikt. Foto: Jan Gunnar Brattli/Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

En rekke reinbeitedistrikt - spesielt i Troms, er rammet av beitekrise. Årsaken er i hovedsak vanskelig tilgjengelige beiter på grunn av is. Skal du ferdes i fjellet er oppfordringen klar: Ta hensyn!

Publisert 21.02.2024

I Troms er det erklært beitekrise i følgende distrikt: Kvaløya, Mauken/Blåtind, Hjerttind, Fagerfjell og Altevatn.

Det vil og bli gjennomført befaring i Helligskogen reinbeitedistrikt og på Sør-Senja, og det er bekymringsmeldinger fra flere områder.

I tilfeller med beitekrise vil reineierne ofte forsøke å samle flokken nærmere infrastruktur for å lette foring, så det kan bety at det ikke nødvendigvis er mye rein i alle kriserammede områder.

Beskrivende for situasjonen er en befaringsrapport fra Mauken reindbeitedistrikt. Her går det fram at store deler av beitene er låst på grunn av skare, is og frossen vegetasjon. 

Islagt reinbeite
Islagt reinbeite i Indre Troms.

Finnmark

Situasjonen i Finnmark er langt på vei den samme. I Vest-Finnmark er det erklært beitekrise i distriktene 23A, 23B og 23D i Seainnus/Návggastat, deler av 40 Orda, deler av 28 Cuokcavuotna, deler av 32 Silvvetnjárga, deler av 29 Seakkesnjárga ja Silda og deler av 33 Spalca og deler av 34 Ábborašša og hele 39 Árdni/Gávvir.

Flere områder skal befares i neste uke, og lista over områder med beitekrise kan dermed bli utvida.

I Øst-Finnmark viser oversikten at beitesituasjonen er krevende, og det kommer rapporter fra flere til sammen ni områder om krevende forhold. Det er imidlertid ingen områder der det er erklært beitekrise foreløpig.

I vedleggene til høyre finner du kart over områder der det allerede er erklært beitekrise.

Kontaktpersoner

Reinvettreglene

Statsforvalteren har laget «reinvettregler» til bruk for alle som ferdes i områder med rein:

  1. Snu hvis du ser reinsdyr. 
  2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.
  3. Ha hunden i bånd
  4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.
  5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.
  6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.
  7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)