Undersøkelse om landbruksvikarordningen

Vi vil høre fra deg!

Med denne undersøkelse ønsker vi svar på hvordan landbruksvikarordningen i Troms og Finnmark fungerer hos deg. 

Resultatene gir oss informasjon om behovene og hvordan tilskuddet bør dekke dem. 

Undersøkelsen er anonym og frivillig. Vi håper du kan ta deg tid. 

Svarfristen er 20. desember 2019. 

På forhånd tusen takk!

Landbruksvikarordningen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fatter vedtak om tildeling av tilskudd til landbruksvikarordning i ditt fylke. Det gjør vi med hjemmel i forskrift om tilskudd til landbruksvikar virksomhet, fastsatt av Landbruks- og mat departementet.

Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får kvalifisert hjelp ved sykdom og krisesituasjoner.

Virksomheter som tilbyr avløsing, omtales som avløserlag. De har plikt til å ha tilstrekkelig landbruksberedskap tilgjengelig.