Grøntproduksjon i Nord-Norge

Alle gode krefter ønker seg mer grøntproduksjon i Nord-Norge. Nå har Nordnorsk Landbruksråd laget en handlingsplan.

Publisert 10.11.2023

Handlingsplanen beskriver 37 tiltak for å styrke og øke produksjon av poteter, grønnsaker og bær i Nord-Norge. 

Tiltakene skal:

  1. Legge til rette for en robust og bærekraftig grøntproduksjon i Nord-Norge, for en utvikling mot en stadig mer attraktiv og klimavennlig produksjon.
  2. Sikre at aktører fra jord til bord har god kompetanse om grøntproduksjon under arktiske forhold
  3. Grøntproduksjon i nord – reel bærekraft og matberedskap, både i fredstid og i krisetid.

Fylkeskommunene og Statsforvalterne  i Nord-Norge har bidratt både med penger og i arbeidet med å lage planen. NIBIO, Nordnorsk Landbruksrådgivning, og representanter fra næringa har bidratt med gode innspill til planen.