Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om tillatelse til drift av ny gjenvinningsstasjon i Kirkenes

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
14. april 2021

Norconsult AS søker på vegne av ØFAS AS om driftstillatelse for ny gjenvinningsstasjon i Kirkenes, Sør-Varanger. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 14. april 2021.

Publisert 10.03.2021

Ny gjenvinningsstasjon skal bygges på næringseiendommen gnr. / bnr. 27/669 og 27&/670 (Industriveien 1 og 3) i Sør-Varanger kommune. Gjenvinningsstasjonen vil være på naboeiendommen til dagens anlegg, dagens anlegg skal bestå. 
Den nye stasjonen skal kun være en mottaksstasjon for husholdninger og deres grovavfall. Hele søknaden kan leses her

Det skal ikke være mottak av matavfall og vanlig restavfall på gjenvinningsstasjonen. 

Alle aktiviteter knyttet til mottak av alle material- og avfallsfraksjoner vil foregå inne i en lukket hall. Ved normal drift vil portene inn og ut kunne være lukket. Det vil ikke bli lagret eller deponert avfallsfraksjoner på anlegget. Anlegget skal være betjent i åpningstidene. 

Eiendommen er avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanlalyse som kan lastes ned her med vedlegg her.  

Send dine innspill

Statsforvalteren for Troms og Finnmark skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med en uttalelse til søknaden innen 14. april 2021. Send e-post til vårt postmottak sftfpost@statsforvalteren.no

eller brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2021/1565 oppgis.

 

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
14. april 2021

Kontaktpersoner