Liten lovendring - stor betydning for barn

Fra og med 1. september skal kommunene vurdere søknader om økonomisk støtte uten å ta hensyn til barnetrygden. Det kan bety mer penger for familier med vedvarende lav inntekt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.09.2022

Fattigdom blant barn vokser raskere enn blant voksne. I dag lever 115.000 barn i Norge i familier med dårlig råd. Det viser tall fra Barne- og ungdomsdirektoratet, Bufdir.

Barnetrygd regnes ikke med 

Vedvarende lavinntekt betyr at en husholdning i snitt har tjent under 60 prosent av medianinntekten i Norge i løpet av de siste tre årene. En barnefamilie regnes som en husholdning med minst ett barn. 

Fra og med 1. september skal altså barnetrygden holdes utenfor sosialhjelpen.  

Det betyr at mange kommuner må endre praksis ved behandling av søknader om sosialhjelp for barnefamilier. Noen kommuner startet det arbeidet før lovendringen. 

Viktig mål 

FNs bærekraftsmål nummer 1 er å utrydde all form for fattigdom. 

- Lovendringen er viktig. Å vokse opp i fattigdom påvirker livskvaliteten på nesten alle områder i et barns liv, noe som igjen har stor betydning for barnets fremtidsmuligheter. Andelen barn som lever i fattigdom øker, og dette er noe myndighetene er forpliktet til å forbedre dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål. 

Det sier fyrvokter for barn og unge hos Statsforvalteren, Gro Davidsen. Hun ønsker den nye lovendringen velkommen.

Du finner mer informasjon om lovendringen på regjeringen.no sine sider. 

Her kan du sammenligne tallene fra Troms og Finnmark med resten av landet. 

Kontaktpersoner