Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 20.12.2023

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Oslo og Viken, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og regnskap er 10. april.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer


Publisert 05.07.2021

Forsinket utbetaling til trossamfunn

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn blir vanligvis utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingene dessverre forsinket. 


Publisert 19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn kan be om utsatt frist for regnskap og årsmelding

På grunn av koronapandemien ble fristen for å sende inn regnskap og årsmelding for tros- og livssynssamfunn utsatt til 15. mai 2020. Fristen er ute, men tros- og livssynssamfunn kan be Fylkesmannen om mer tid.


Publisert 17.03.2020

Ny frist for årmelding for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn har fått utsatt frist til 15. mai for å sende inn årsmelding og regnskap for 2019.


Publisert 02.09.2019

Ny frist for innsending av medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn

Korrigert medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn må sendes inn innen 13. september.


Publisert 21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september.