Trus- og livssynssamfunn

Oppdatert 27.01.2023

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er 1. mars 2023.

Satsen som blir brukt for å berekne statstilskotet var 1 353 kroner per medlem i 2022. Satsen for 2023 er enno ikkje fastsett.

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga. 

Vis meir


Publisert 05.07.2021

Forsinket utbetaling til trossamfunn

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn blir vanligvis utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingene dessverre forsinket. 


Publisert 19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn kan be om utsatt frist for regnskap og årsmelding

På grunn av koronapandemien ble fristen for å sende inn regnskap og årsmelding for tros- og livssynssamfunn utsatt til 15. mai 2020. Fristen er ute, men tros- og livssynssamfunn kan be Fylkesmannen om mer tid.


Publisert 17.03.2020

Ny frist for årmelding for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn har fått utsatt frist til 15. mai for å sende inn årsmelding og regnskap for 2019.


Publisert 02.09.2019

Ny frist for innsending av medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn

Korrigert medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn må sendes inn innen 13. september.


Publisert 21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september.


Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løysinga trykker du på knappen «Digital løysing for trus- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øvst i høgre hjørne for å komme vidare til ID-porten.

Treng du ytterlegare hjelp eller har ei problemstilling du ønskjer å melde frå om?