Trus- og livssynssamfunn

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er utsatt til 9.mars 2022. 

Satsen som blir brukt til å rekne ut statstilskotet var 1 310 kroner per medlem i 2021. Satsen for 2022 er ikkje fastsett. 

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.07.2021

Forsinket utbetaling til trossamfunn

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn blir vanligvis utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingene dessverre forsinket. 


Publisert 19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn kan be om utsatt frist for regnskap og årsmelding

På grunn av koronapandemien ble fristen for å sende inn regnskap og årsmelding for tros- og livssynssamfunn utsatt til 15. mai 2020. Fristen er ute, men tros- og livssynssamfunn kan be Fylkesmannen om mer tid.


Publisert 17.03.2020

Ny frist for årmelding for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn har fått utsatt frist til 15. mai for å sende inn årsmelding og regnskap for 2019.


Publisert 02.09.2019

Ny frist for innsending av medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn

Korrigert medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn må sendes inn innen 13. september.


Publisert 21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september.


Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løysinga trykker du på knappen «Digital løysing for trus- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øvst i høgre hjørne for å komme vidare til ID-porten.

Treng du ytterlegare hjelp eller har ei problemstilling du ønskjer å melde frå om?