Barnets beste - fra teori til praksis

Barneombud Inga Bejer Engh

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Vi ønsker velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne.

Publisert 07.03.2024

Fikk du ikke med deg seminaret? Du kan be om lenke til opptak ved å ta kontakt med Gro eller Renathe!

Seminarene arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalternes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis, hvor alle landets statsforvaltere er representert.

Det handler om å bli bedre på å vurdere barnets behov, og siden viktige beslutninger for barn gjerne blir tatt på lokalt nivå er alle som jobber i en kommune viktige for at barnets beste blir ivaretatt.

Kommunen skal være et godt sted for barn å vokse opp.

Når barnets beste skal vurderes kreves det kunnskap om konsekvenser for barn i utredningsarbeid, og barneombudet har utviklet verktøy for å gjøre gode vurderinger, og laget et e-læringsprogram som også skal lanseres på seminaret.

Målgruppe er alle som jobber med saker og tema som angår barn og unge, direkte og indirekte.

 

Program

 
 

12:00-12:45

Velkommen og praktisk informasjon ved møteleder Egil Jens Pettersen

Innledning til dagens tema ved statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker

Barnets beste - fra teori til praksis ved barneombud Inga Bejer Engh og seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt

 
  12:45-13:00
Pause

 
  13:00-13:30 Hvordan få til god medvirkning med barn og unge? ved Tromsø ungdomsråd
Hvordan kan kommunene jobbe systematisk med barn og unges rettigheter? To eksempler fra nord:
  • Innlegg med kommunedirektør i Harstad kommune Børge Toft
  • Innlegg med ordfører i Lebesby kommune Sigurd Rafaelsen
 
  13:30-14:00 Panelsamtale med alle innledere
Spørsmål og kommentar