Sosial- og barnevernavdelingen

Avdelingsdirektør Bente Rygg leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2021

Sosial- og barnevernavdelingen skal bidra til økt kvalitet og rettssikkerhet i barneverntjenestene og sosialtjenestene i Nav.

Organisering 

Avdelingen har ca 55 medarbeidere og er organisert i to seksjoner: sosialseksjon og barnevernseksjon.

Oppgaver og ansvar

Sosial- og barnevernavdelingen fører tilsyn med kommunenes tjenesteyting på barnevern og sosialområde. I tillegg har vi et tilsynsansvar overfor barneverninstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, kommunene som krisesenter myndighet, familievernkontor og sentre for foreldre og barn. Vi behandler klagesaker fra enkeltpersoner på flere lovområder innenfor velferdsområdet. 

Avdelingen har et ansvar for å gi råd, veiledning og informasjon til enkeltpersoner, fagpersoner, kommuner og samarbeidspartnere. 

Avdelingen forvalter enkelte tilskuddsordninger fra våre oppdragsgivere og bidrar til kompetanseheving i de ulike tjenestene.