Informasjonsbrev 39/2023 - uke 42

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
  • Tiltak iverksatt for håndtering av problemer i eStil RMP
  • Produksjonssvikt
  • ØKS - Elektronisk tiltaksrapportering - Ønsker tilbakemelding før 31. oktober
  • Hybridseminar om jordlivet og plast i grønnsaksdyrking
  • Påminnelser
  • Kommende samlinger
  • Eksterne nyheter
Publisert 18.10.2023

Tiltak iverksatt for håndtering av problemer i eStil RMP

De aller fleste søkerne har fått levert søknad om regionale miljøtilskudd innen fristen, men så dukka det opp uventa feil.
Landbruksdirektoratet har derfor iverksatt følgende tiltak:

  • Søknadssystemet åpnet igjen slik at alle søkere får mulighet til å søke fram til den 29. oktober, uten å få trekk i tilskuddet. Søkerne kan endre og sende inn søknader som vanlig.
  • Det vil ikke være mulig å endre søknad eller sende ny søknad etter 29. oktober.
  • Kommunen må vente til 30. oktober med å starte saksbehandling. Det skaper noe merarbeid for dere som saksbehandlere, men hensynet til søkerne må veie tyngst.

Med utsatt frist unngår vi mange søknader om dispensasjon fra søknadsfristen, og søkerne vil ikke få trekk for å ha levert søknad etter 15. oktober.

Vi minner om at hendelsesloggen i eStil-RMP må sjekkes når dere skal undersøke hvorfor søknader står som «under registrering av søker», når søker mener de har levert inn søknad innen fristen. Står det i loggen at siste aktivitet er «søknad mottatt», så er søknaden mottatt innen fristen. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal fikses, slik at søknad får status «mottatt» igjen på arbeidsbenken deres.

Er det søknader som har blitt gjenåpna etter at den er mottatt, bør kommunen ta kontakt med de aktuelle søkerne og be de sende inn søknaden på nytt.

Landbruksdirektoratet beklager feil som har oppstått i systemet, og har full forståelse for ulempene, merarbeidet og usikkerheten dette har ført til for både søker og dere i kommunen.

Kontaktperson: Janne Fossum

Produksjonssvikt

Kontaktperson: Sverre Saxebøl, Hege Aae og Elin Bøe

ØKS - Elektronisk tiltaksrapportering - Ønsker tilbakemelding før 31. oktober

Har du brukt denne knappen?

Skjermbilde av knapp i fagsystemet ØKS

Det jobbes jevnlig med å utvikle den elektroniske tiltaksrapporteringen (dvs. hente tiltak fra andelslag direkte til ØKS) slik at den skal bli bedre både for skogeiere og for forvaltningen.

For å få et best mulig grunnlag for hvordan dette skal utvikles videre, trenger vi tilbakemelding fra deg som bruker. Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Det blir sendt e-post til aktuelle brukere med svarfrist 31. oktober.

Kontaktperson: Olav Granheim

Hybridseminar om jordlivet og plast i grønnsaksdyrking

Visste du at kompost laget av kloakkslam er den største kilden til mikroplast i landbruket? Hvordan påvirker plasten jordlivet? Forum landbruksplast inviterer alle interesserte og engasjerte til et spennende dagsseminar på tvers av fagfelt og kompetanser torsdag 26. oktober. Les mer i vår kurs- og konferansekalender.

 

Påminnelser

Samling: Næringsutvikling i landbruket – 22. – 23. november

Sammen med Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge Oslo Viken, inviterer vi til samling for kommunene og andre samarbeidspartnere med interesse for tema næringsutvikling i landbruket. Ny utvidet påmeldingsfrist er 1. november. Les mer og meld deg på via vår kurs- og konferansekalender.

Kontaktperson: Kjersti Grøndahl

Kommunesamling 2024

Vi minner om kommunesamling for landbruk 7. - 8. februar på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Hovedmålet med samlingen er å gi forvaltningen faglig påfyll på tema dere har etterspurt, i flotte og vinterlige omgivelser.

Les mer om program og påmelding i vår Kurs- og konferansekalender.

Påmelding innen 1. november. Vi gleder oss til å se alle der!

Kontaktpersoner: Janne Fossum og Elisabeth Schmidt

 

Kommende samlinger

 Kommende fagsamlinger      

Dato    

Tema     

Påmelding     

Høsten 2023 

Jordsatsing for kommuner - div. arrangement

Se oversikt over ulike arrangementer her  

19.oktober

Webinar: Jordsatsing for kommunen

Påmelding webinar.

Se oversikt over ulike jordhelse-arrangementer her

24. oktober  

AVLYST: Webinar: Produksjonstilskudd – avvik og avkortinger 

 

25. oktober   

Ungskogpleie: Kick off-samling   

Les mer her. Påmeldingen er lukket. 

26. oktober

Hybridseminar om jordlivet og plast i grønnsaksdyrking

Les mer og meld deg på her.

22. - 23. november

Samling: Næringsutvikling i landbruket

Les mer og meld deg på innen 1. november

7.-8. februar 

Kommunesamling 2024 

Les mer og meld deg på innen 1. november

  

  Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.     

       

Kommende digitale møteplasser

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

19. oktober 13.30-15.00

26. oktober 13.30-15.00

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Tilskudd produksjonstilskudd

31. oktober

14. november

28. november

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

24. oktober

7. november

21. november

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

9. november 12.00-14.00

Info og påmelding kommer

 

Eksterne nyheter

Lov i låven

Hold av datoen 21. november til Lov i Låven, del 2.

Mer informasjon kommer, men meld deg på allerede nå. Lov i Låven, del 2 - Grunderboost

Øko-skolen

NORSØK, NLR, Økologisk Norge arrangere en 6 webinar og en fysisk samling for nye økologiske produsenter og de som vurder omlegging.

Program og påmelding påmeldingsfrist 31.10

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.