Produksjonssviktnytt uke 44

Nedenfor finner du aktuelt om produksjonssviktordningen.

Publisert 01.11.2023

Status uke 43

Når søknadsfristen gikk ut har drøye 3500 søkt om tilskudd ved produksjonssvikt i Oslo og Viken.
Ca. 120 av disse ligger i ELF, resten i Agros.
Per 1. november har vi betalt ut ca. 22,5 millioner i forskudd i til sammen 228 saker.

For mer informasjon om forskuddsutbetalinger les denne artikkelen. Her er også oppskrift på hvordan du finner søknader hvor det er bedt om forskudd. Vi prioriterer de som har søkt om forskudd, men betaler også ut forskudd i andre saker kommuner sender oss.

 

Søknad sendt etter fristen

Søkere som ikke har overholdt søknadsfristen må eventuelt  søke dispensasjon fra søknadsfristen. Det er Landbruksdirektoratet som behandler søknader om dispensasjon som kan gis i "særlige tilfeller". Søknaden må sendes via Statsforvalteren som skal uttale seg til søknaden. 

Les mer om dispensasjon i regelverket

Dette kan også gjelde de som kun har sendt melding om produksjonssvikt og ikke søknad.

 

Erfaringer fra saksbehandlingen så langt

  • Husk å sjekke at arealene er i samsvar med PT før dere sender fra dere søknaden

  • Vi har sett noen tilfeller der erter, oljefrø eller åkerbønner i skadeåret er ført i tabellen for korn, som "annet". Dette skal føres i egne tabeller nedenfor tabellen for korn. Oljefrø føres i tabellen "Oljefrø", mens erter og åkerbønner føres i tabellen "Annet frø til modning".
    Åkerbønner registreres her som "bønner til konserves". 

  • Husk å kontroller søknaden opp mot dokumentasjon før dere sender fra dere søknaden. SKriv i merknadsfelt at dere har kontrollert dokumentasjonen.

  • Vi trenger å se deres vurderinger i saken. Det er ikke tilstrekkelig å kun henvise til søkers beskrivelse.

  • Grovfôr med husdyr - I noen tilfeller vil søker uansett ikke kunne oppnå normavling for kommunen. I slike tilfeller kan det være aktuelt å redusere klimaprosenten. Her er kommunens lokalkunnskap avgjørende for at dette fanges opp.