Digital utbetalingsanmodning for søker i Altinn

Digital utbetalingsanmodning er tilgjengelig i Altinn for tilskuddsordningene 

  • Utvalgte kulturlandskap (UKL)
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til drenering

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2020

Digital utbetalingsanmodning i Altinn

Digital utbetalingsanmodning for søkere via Altinn er nå tilgjengelig for Tilskudd til drenering, Utvalgte kulturlandskap og Spesielle miljøtiltak i jordbruket. Vedtaksmalene for innvilgning av tilskudd er tilpasset digital utbetalingsanmodning. Tidligere skjema for anmodning og utbetaling av tilskudd skal ikke lenger brukes.

Saksbehandler kan som tidligere registrere utbetalingsanmodning på vegne av søker i Agros

Hvis kommunen har mottatt skriftlig utbetalingsanmodning fra søker utenom Agros, må saksbehandler registrere utbetalingsanmodningen i Agros på vegne av søker.

Saksbehandler skal behandle digital utbetalingsanmodning i Agros

Saksbehandler vil motta utbetalingsanmodning fra søker som ny oppgave på sin arbeidsbenk i Agros.

Drenering

Utbetaling og rapportering - søker

Det er utarbeidet Brukerveiledning Drenering for søker i Altinn – digital utbetalingsanmodning.

Landbruksdirektoratet har laget nytt rapporteringsskjema som er obligatorisk å legge ved utbetalingsanmodningen:

I tillegg skal, som tidligere, søker legge ved grøftekart. 

Behandle digital utbetalingsanmodning - saksbehandler

Saksbehandler må som tidligere påse at grøftekartet er i samsvar med krav gitt i tilskuddsbrevet.

Les mer i Brukerveiledning Drenering for saksbehandler i Agros – behandle digital utbetalingsanmodning.
Det er utarbeidet tre brevmaler for drenering - delutbetaling, sluttutbetaling og avvisning av utbetalingsanmodning.

SMIL og UKL

Utbetaling og rapportering - søker

Brukerveiledning SMIL og UKL for søker i Altinn - digital utbetalingsanmodning

Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatoriske å legge ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling: 

Behandle digital utbetalingsanmodning og etter-rapportering - saksbehandler 

Brukerveiledning for saksbehandler i Agros - behandle digital utbetalingsanmodning og etter-rapportering

 


Brukerveiledning Agros - SMIL og Drenering

Brukerveiledning for SMIL og Drenering i Agros er ikke oppdatert med nye funksjoner i 2020, eks. digital utbetalingsanmodning og etter-rapportering. Brukerveiledning for digital utbetalingsordning for de ulike ordningene finner dere ovenfor. Den generelle brukerveiledningen for SMIL og Drenering finner dere under.

Brukerveiledning for SMIL og Drenering i Agros - for saksbehandler