Tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer

Tilskuddet kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og/eller til planert jordbruksareal som ikke tidligere er grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskuddssatsene for drenering øker fra 1. juli 2022. Nye satser for tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving, og satsene utgjør da 2 500 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 38 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2 500 kroner per dekar.

Elektronisk søknad

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.06.2022

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke  tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli.