Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
april 2023
15. apr 15 Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
14. apr 15 Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater
11. apr 15 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad
10. apr 15 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune
03. apr 14 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune
03. apr 14 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune
mars 2023
31. mar 13 Høring av søknad om endring av tillatelse til Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune
27. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune
23. mar 12 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya i Oslo kommune
14. mar 11 Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven - Sirkel Materialgjenvinning AS på Øra i Fredrikstad
Frist Høring
april 2023
15. apr Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
14. apr Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater
11. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad
10. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune
03. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune
03. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune
mars 2023
31. mar Høring av søknad om endring av tillatelse til Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune
27. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune
23. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya i Oslo kommune
14. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven - Sirkel Materialgjenvinning AS på Øra i Fredrikstad