Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning

Høringsfrist:
15. april 2023 23:59

Vi sender nå på høring forslag om vern av et skogområde i Aurskog-Høland, der kontrollert naturvernbrenning planlegges som skjøtselsmetode. Formålet er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige eller drar nytte av skogbrann. Alle kan komme med uttalelse til forslaget innen 15. april 2023.

Publisert 23.01.2023

Alle høringsdokumentene ligger i denne nyhetssaken:https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/horing---forslag-om-vern-med-sikte-pa-aktiv-naturvernbrenning/.

Det er utarbeidet et eget høringsdokument med en beskrivelse av området, brukerinteresser, vurdering av områdets egnethet for kontrollert brenning, og konkret forslag til vernebestemmelser/verneforskrift og vernekart.

Uttalelser kan sendes til Statsforvalteren innen 15. april 2023 

e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Høringsfrist:
15. april 2023 23:59