Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya i Oslo kommune

Høringsfrist:
23. mars 2023

Oslo kommune v/Bymiljøetaten har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya på gbnr. 206/1 i Oslo kommune, i forbindelse med et forprosjekt for ny driftsstasjon på øya.

Publisert 23.02.2023

Oslo kommune v/Bymiljøetaten søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Hovedøya (gbnr. 206/1) i forbindelse med et forprosjekt for ny driftsstasjon på øya. Formålet med tiltaket er å forbedre driftsstasjonen slik at den kan håndtere ny elektrisk driftsbåt. Tiltaket inkluderer etablering av ny slipp, ny brygge og sprengning/mudring av grunner i sjø for å unngå grunnstøting. For å etablere ny slipp planlegges det å mudre 3200 m3 ± 200 m3. Ved etablering av ny kai planlegges det peling og mudring av 250 m3 ± 50 m3 masser. I grunnen planlegges det sprengning av 50 m3 ± 20 m3 masser. Tiltaket inkluderer også utfylling av masser for å stabilisere slippen. Det er planlagt å fylle ut 3200 m3 ± 200 m3 steinmasser.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 23. mars 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2023/4468.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
23. mars 2023

Kontaktpersoner

Dokumenter