Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
august 2023
18. aug 33 Høring av tiltaksplan for opprydding i forurenset sediment utenfor Drammen Yard i Drammen kommune
14. aug 33 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på Lille Hawaii strand i Asker kommune
04. aug 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse - Hokksund avløpsrenseanlegg - Øvre Eiker kommune
04. aug 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Slemmestad i Asker kommune
04. aug 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Ostsundveien 4 i Asker kommune
04. aug 31 Høring av søknad om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven – NRVA – Krogstad biogassanlegg – Lillestrøm kommune
01. aug 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Sellikdalen avløpsanlegg – Kongsberg kommune
juli 2023
10. jul 28 Oppstart av verneplan for våtmarksområder
05. jul 27 Høring av tiltaksplan forurenset grunn og avrenning fra permanent fylling for tunnelboremasser (TBM) på Åsland anleggsområde
juni 2023
30. jun 26 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak og drift av Nordre Sagerud skiskytteranlegg
Frist Høring
august 2023
18. aug Høring av tiltaksplan for opprydding i forurenset sediment utenfor Drammen Yard i Drammen kommune
14. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på Lille Hawaii strand i Asker kommune
04. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse - Hokksund avløpsrenseanlegg - Øvre Eiker kommune
04. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Slemmestad i Asker kommune
04. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Ostsundveien 4 i Asker kommune
04. aug Høring av søknad om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven – NRVA – Krogstad biogassanlegg – Lillestrøm kommune
01. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Sellikdalen avløpsanlegg – Kongsberg kommune
juli 2023
10. jul Oppstart av verneplan for våtmarksområder
05. jul Høring av tiltaksplan forurenset grunn og avrenning fra permanent fylling for tunnelboremasser (TBM) på Åsland anleggsområde
juni 2023
30. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak og drift av Nordre Sagerud skiskytteranlegg