Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
november 2021
04. nov 44 Søknad om tillatelse - Peab Asfalt Norge AS - Barntjernmoen (gbnr. 202/1) i Ullensaker kommune
01. nov 44 Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2
oktober 2021
29. okt 43 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i vassdrag ved Lisleby fergeleie i Fredrikstad kommune
26. okt 43 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Spesialolje AS, avd Årvoll, Moss kommune
26. okt 43 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune
15. okt 41 Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
15. okt 41 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Topaas og Haug AS – Yggeset gjenvinningsmottak (gbnr. 70/1) i Asker kommune
15. okt 41 Høring - endring av grense for Hansemakerkilen naturreservat
12. okt 41 Søknad om tillatelse til mellomlagring av forurensede og ikke-forurensede masser på Verkseier Furulunds vei 25 - Becker Entreprenør AS - Oslo kommune
09. okt 40 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - utslipp av anleggsvann til Drammensfjorden
Frist Høring
november 2021
04. nov Søknad om tillatelse - Peab Asfalt Norge AS - Barntjernmoen (gbnr. 202/1) i Ullensaker kommune
01. nov Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2
oktober 2021
29. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i vassdrag ved Lisleby fergeleie i Fredrikstad kommune
26. okt Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Spesialolje AS, avd Årvoll, Moss kommune
26. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune
15. okt Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
15. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Topaas og Haug AS – Yggeset gjenvinningsmottak (gbnr. 70/1) i Asker kommune
15. okt Høring - endring av grense for Hansemakerkilen naturreservat
12. okt Søknad om tillatelse til mellomlagring av forurensede og ikke-forurensede masser på Verkseier Furulunds vei 25 - Becker Entreprenør AS - Oslo kommune
09. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - utslipp av anleggsvann til Drammensfjorden