Kunngjøring av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.

Publisert 15.12.2022

Det er også mulig å sende oss spørsmål på epost.   

Kunngjøringen for 2023 blir også gjort tilgjengelig på navet og nav.no

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-kommuner-og-nav-kontor

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024