Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Nordre Land 21. og 29. august 2019

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Nordre Land kommune 21. og 29. august 2019.

Publisert 02.12.2020

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 10.

Målet med tilsynet var å undersøke om Nordre Land kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt.

Varsel om tilsynet og endelig rapport ligger vedlagt.

Tilsynsinformasjon

DATO: 21. og 29. august 2019

STED: Nordre Land kommune

ANSVARLIG: FMIN ved enhet for samfunnssikkerhet og beredskap 

TYPE TILSYN: Kommunal beredskapsplikt