Søndre Land øvde på trusselsituasjon

Foto: Gro Taraldsen.

Det kommer stadig ofter inn trusler xtil skoler. Som oftes er slike trusler ikke reelle, men i følge politiet må tas på alvor. Den 3. november var dette tema da Søndre-Land kommune øvde kriseledelsen sin.

Publisert 16.11.2022

Selv om en slik trusselsituasjon i utgangspunktet håndteres av politiet vil også kommunen som skoleier bli berørt. Et viktig øvingsmål er å se hvordan kommunen tar vare på sine innbygger og elever på skolen.

En slik øvelse varer i 3 timer og i tillegg til kommunens kriseledelse var også kommunens politikontakt til stede. Vestre Toten kommune og Nordre Land kommune deltok også på øvelsen for å lære, og å dele sine inntrykk av hvordan Søndre Land kommune håndtert situasjonen.

En del av slike øvelser er å øve på presse/media håndtering. Søndre Land kalte inn til to pressekonferanser. Ordfører Anne Hagenborg uttalte at  pressebrifingen var ganske realistisk, selv om de viste at det var en øvelse. --Dette er en viktig trening hvis vi skulle komme opp i en slik sitasjon en gang, sa Hagenborg.

Statsforvalteren skal sørge for at kommunene øver hvert fjerde år. Statsforvalteren planlegger øvelsen sammen med kommunen, bidrar til at kommunen setter sine øvingsmål. Statsforvalteren er også spill og mediestab og sørger for å være "omverdenen". Ofte så inviteres andre etater eller bedrifter som er berørt med på øvesene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.