Kommuneøvelse i Lom

Lom kommune fikk øvd sin krisehåndtering fredag 23. september.  Dette var den første fysiske øvelsen vi har hatt siden pandemien.  Scenario var ras over RV15 og FV55 på grunn av mye regn og vind.  

Publisert 03.10.2022

Kommunen valgte selv hvilke øvingsmål de ønsket å øve.  Scenariet ble tatt ut fra kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.  Lom kommune valgte også å øve evakuert- og pårørendesenter (EPS) sammen med politi og Fossberg Hotell.

Nabokommunene var til stede for å gi tilbakemelding på håndteringen.  Sivilforsvaret Heimevernet og politiet var også med. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.