Innlandet får registreringspunkt for flyktninger

Etter påske vil det bli mulig for flyktninger å registrere seg hos politiet i Innlandet. Det ble orientert om i Statsforvalterens møte med kommunene og Fylkesberedskapsrådet, der målet er å samordne innsatsen og forberede samfunnet best mulig på flyktningeinnsats.

Publisert 04.04.2022

Politiet ser nå på hvor registreringen i Innlandet skal være. Etter opplæring og rigging av nødvendig utstyr er planen at dette kommer i gang over påske.

Nyheten om at det blir registrering i Innlandet, ble tatt godt imot i beredskapsmøtet. Veien inn i det norske samfunnet, til skoleplass, barnehage, bosetting, arbeid og økonomisk støtte, går gjennom registrering, sa Sigurd Tremoen, assisterende statsforvalter. Han bad alle om å formidle til flyktningene at det både er viktig og trygt å registrere seg.

Inntil ny registreringspunkt er på plass, er det Råde som skal brukes. Det er også politiet som skal kontaktes og henvise til innkvartering dersom flyktninger fra Ukraina trenger kost og losji i påvente av registrering.

Planlegging med usikre faktorer

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund orienterte om at flere land i Europa nå planlegger som et maks-alternativ, å ta imot inntil 2% av befolkningen sin. Men han presiserte også at det kan bli mye bedre, avhengig av krigens gang. Beredskap er å planlegge for ting som kan skje, men som det ikke er sikkert vil skje, sa Lund. 

Nytt og unikt beredskapsråd for barn og unge

Både pandemien og nå krigen berører barn og unge i Innlandet, og for å sikre at de yngste får komme til orde med sine innspill og forslag til tiltak, har Statsforvalteren i Innlandet opprettet Beredskapsrådet for barn og unge.

Rådet, som er det første i sitt slag, startet arbeidet på et digitalt møte denne uka. De foreslo at alle elevråd bør diskutere Ukrainasaken på sin skole, og finne ut hva de kan gjøre. De mente også at det er lurt at barn og unge nå får lære mer om hvordan traumer virker på folk. Rådet var ellers opptatt av at barn er barn og trenger lekekamerater, eller faddere som kan ta dem med i aktiviteter, og at de voksne i de ukrainske familiene også må få noen å snakke med.

Rådet skal bidra til å forebygge og håndtere kritiske situasjoner i samfunnet og komme med sine refleksjoner rundt vanskelig tema som omhandler barn og unge

UDI: flere mottak etableres i Innlandet

Utlendingsdirektoratet informerte om at det nå kommer fem mottak rundt i Innlandet, i tillegg til de fire som finnes. Kapasiteten på mottakene nærmer seg 3000 plasser. Det er hoteller i fjellområdene i Gudbrandsdalen og i Trysil som nå vil bli mottak etter avtale med UDI. Kommunene peker på at det viktig at de får informasjon om disse etableringene så fort som mulig, siden UDI her gjør avtaler direkte med tilbydere. Dette vil gjøre det mulig å skaffe personell som skal yte blant annet helsetjenester som flyktningene har krav på. UDI styrker ellers Ukrainatelefonen de har med 10 saksbehandlere.

Oppfølging av helse og arbeidsmuligheter

Flyktningene er pålagt å ta visse helseundersøkelser innen kort tid etter ankomst, og nå jobbes det med å få til systemer fremover for testing og bildediagnostikk, til blant annet tuberkulosesjekk. Sykehuset Innlandet viste også til egen hjemmeside hvor kommunene nå finner svar på spørsmål om helsehjelp til ukrainske flyktninger.

NAV orienterte om muligheter til å arbeide for ukrainere som kommer, og at det jobbes for å finne smidige løsninger, men at det kan være nødvendig med endringer i lovverket for å få det til. De ankomne har kollektiv beskyttelse og har rett til å jobbe i Norge.

Samordning og reaksjoner

Som samordner av beredskapen i fylket, har Statsforvalteren ukentlige møter med kommunene og andre som jobber med å håndtere flyktninger. Beredskapsmøtene, som i to år har handlet om pandemi, smitteverntiltak og vaksine, handler nå i stor grad om følgene av krigen i Ukraina. I disse møtene har kommunene en rekke spørsmål som de trenger svar på, og enten får de svar i møtet av de involverte partene, eller raskt etterpå, slik at de kan komme videre i arbeidet. Det blir også gitt tilbakemeldinger om behov i kommuner og fylke som blir formidlet til sentrale myndigheter. Statsforvalterens fagfolk gir analyse og fakta for å få en felles forståelse av situasjonen – og særlig det som berører oppdragene som kommuner og andre aktører har.

I tillegg til samordning av innsatsen rundt flyktninger, planlegger Statsforvalterens landbruksavdeling et møte med landbrukskontorene om beredskapen mot radioaktivt nedfall og om smittefare ved innførsel av kjæledyr.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.