Test av nødvarsel på mobil 14.juni

Bilde av hvordan test for nødvarsel vil se ut på telefonen.
Test av nødvarsel på telefonen 14.juni Foto: DSB.

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Det vil bli en skarp lyd på mobiltelefonen under testen.

Publisert 09.06.2023

DSB har mye informasjon på flere språk om nødvarsel på sin side Nødvarsel på mobil | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Statsforvalteren ønsker å sette et spesielt fokus på de fremmedspråklige. Her har kommunen mulighet til å informere gjennom: Introduksjonsprogram, opplæringssentrene, flyktningetjenesten, skolene og andre kanaler det kan være naturlig for kommunen å informere.

DSB har egen informasjonsside om nødvarsel, der kan man finne informasjonsark og plakat om varslingsprøven på 23 språk. For skolene finnes det også PowerPoint plansjer som kan benyttes

DSB:Dette skjer når du får et nødvarsel

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy, sireneaktig lyd
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre
  • Teksten er ikke farlig, vi bare sjekker at systemet virker
  • Hvis du ikke vil ha testen, må du skru av telefonen før 14.juni kl. 12:00