Oransje farevarsel for Trysilelva - fare for skadeflom

Det er fortsatt høye temperaturer, mye snø i fjellene og fare for nedbør de neste dagene. NVE varsler derfor fare for skadeflom i Trysilvassdraget.  Det er også stor vannføring i alle vassdrag i Innlandet. Statsforvalteren oppfordrer alle til å sjekke vannveier, stikkrenner og sikre gjenstander.

Publisert 22.05.2023

Fortsatt høye temperaturer, mye snø i fjellene og fare for nedbør de neste dagene gjør at NVE varsler fare for skadeflom i Trysilvassdraget. Vassdraget går gjennom Engerdal og Trysil mot Sverige, og det varsles om oversvømmelser, errosjonsskader og flomskader utsatte steder i både hovedelva og sidevassdrag. Alle bør se over egen eiendom, sikre verdier og gjøre andre forholdsmessige forberedelser.

Lenke til oransje farevarsel: https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/515522

Stor vassføring i alle Innlands-vassdrag

Det er fortsatt mye snø i Innlandet, og det er allerede stor vannføring i de andre vassdragene våre. Statsforvalteren oppfordrer alle til å gå over vannveier og stikkrenner, sikre gjenstander dersom vannnivåene stiger videre, og gå over om det er noen enkle grep man kan gjøre nå for å unngå vannskade dersom flomsituasjonen utvikler seg i negativ retning.

 

Lenke til gult farevarsel: https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/515523 og https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/515519

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner