Revidert rundskriv om dispensasjon

Stortinget vedtok tidligere i år en mindre lovendring i dispensasjonsbestemmelsen. Statsforvalteren har nå revidert rundskrivet til kommunene.

Publisert 01.10.2021

Ved lovendringen som trådte i kraft 01.07.2021 ble det gjort en tilføyelse og noen språklige endringer i § 19-2 andre ledd. I det første vilkåret kommer det nå klart frem at kommunen ikke kan gi dispensasjon dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsens fjerde ledd er opphevet. Betydningen av dette er søkt klargjort i revidert rundskriv. For øvrig er punkt 3.4 om forskjellsbehandling og presedensvirkning noe revidert, og vi har tilføyd et lite punkt om klageoversendelse. Ellers er det bare mindre oppdateringer om språk, lenker og layout.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.